Kortfattad information om företaget
Svenska/Engelska

Kortfattad information om ALFABETA

Företagsstart
Alfabeta, Malmö, startades 1993. Verksamheten är främst inriktad på kvalificerad, personlig och kreativ sekreterarservice.

Alfabetas kundkrets är representerad inom skiftande branscher,
bland annat

Advokatkontor, försäkringsbolag, läkemedels-, bygg-, tryckeri- och miljöföretag, internationella affärsföretag, universitetssjukhus, länsstyrelser samt handelshögskolor.

Alfabetas kundkrets - geografiskt
Främst inom Skåneregionen, men även i Stockholms- och Göteborgsregionen. Utlandskontakter med bland annat Tyskland.

Sekretess - en självklarhet vid samtliga uppdrag
Eftersom Alfabeta även anlitas av offentligt kända personer är sekretess en policy i företaget liksom vid övriga uppdrag.

Brief information about ALFABETA

The establishment of Alfabeta
Alfabeta, Malmo, was established in 1993. The business is mainly concentrated on qualified, personal and creative secretarial services in many different trades.

Alfabeta's customers are represented in different trades, among others
Law, Insurance, Medicine, Construction, Country Administrative Board, School of economics and business administration.

Alfabeta's customers - location
Our customers are mainly situated in the Skane-area, but also in the Stockholm- and Gothenburg area. Alfabeta also has contacts with Germany.

Secrecy - it is a matter of course
Since Alfabeta also is engaged by public persons, secrecy is our policy.