Kortfattad information från er sekreterare
Svenska/Engelska

 

 

Vänd er till Alfabeta när det kärvar till sig på kontoret.

 

 

Mitt namn är Sonja Svensson.

 

Jag har dokumenterad erfarenhet av sekreterare/assistenttjänster från

olika branscher både inom offentlig och privat sektor.

 

 

 

Jag hjälper er med kvalificerade kontorsgöromål - snabba utskrifter på PC efter koncept,

   diktafon eller diktamen på svenska och engelska.

 

Uppdragen utför jag antingen på mitt eller ert kontor. Dessa varierar från enstaka uppdrag

till längre vikariat – som längst sex år.

 

Företaget är också representerat på följande sajter

·          Företagsfakta www.foretagsfakta.se

·          Nätverket Linkedin.

 

 

Ring 040-785 96 eller maila till alfabeta@tele2.se

 

Vänlig hälsning

 Sonja Svensson
 Alfabeta – kreativ sekreterarservice

 

 

 

Short information from your secretary   

 

 

Please choose Alfabeta when you are too busy in your office.

 

 

 

My name is Sonja Svensson. 

 

I have a great deal of experience as a secretary/assistant in several trades – both in public and private sector.

 

 

 

I can help you with all qualified tasks in your office - rapid transcriptions on PC of draft, dictating machine or dictation in Swedish and English.

 

   If you want, I can come to your office, either for occasional requests or periods as a substitute.

  Please call +46 (0)40-785 96 or mail alfabeta@tele2.se

Yours sincerely,

Sonja Svensson
Alfabeta – kreativ sekreterarservice